Dział zawiera informacje odnośnie reklamacji, zwrotów, odstąpienia od umowy i gwarancji.

I.  Reklamacje
Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jeśli zakupiona rzecz ma wadę, spowodowaną przez wady produkcyjne, ukryte lub które wystąpiły w czasie użytkowania nie z winy użytkownika- klienta. Reklamacje należy składać na adres e-mail: eko6@ekomeble.net 

Podstawą złożonej reklamacji może być:
1. Rękojmia (odpowiedzialność sprzedawcy);
2. Gwarancja (producenta);
 

Rękojmia
Z tytułu rękojmi sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeśli sprzedana rzecz ma wady fizyczne i prawne.

O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć;
- nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego zastosowania rzeczy;
- nie jest w pełni kompletna;
- jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.

Wada prawna polega na tym, że sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej.
W ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsument może żądać:
- wymiany rzeczy na nową;
- naprawy rzeczy;
- obniżenia ceny;
- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy podać następujące dane:
- adres, pod którym znajdują się meble (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
- skan/zdjęcie faktury sprzedaży,
- skan/zdjęcie druku zamówienia,
- zdjęcie reklamowanego mebla (jeśli wada jest widoczna) oraz opis wady
- dane kupującego (imię i nazwisko),
- dane kontaktowe  (telefon, adres mailowy)

Gwarancja
Zakupione towary mają 24 miesiące gwarancji. Nie dotyczy mebli zakupionych z wyprzedaży, poekspozycyjnych i ze stanów magazynowych.

Towary oferowane przez sklep www.meble.furniture są objęte GWARANCJĄ PRODUCENTA.
Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej treść.

W momencie wydania towaru zostanie Ci przekazany dowód zakupu (faktura) oraz karta gwarancyjna, która zawiera warunki gwarancji (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi).


Prosmy o zapoznanie się z instrukcją montażu/uzytkowania oraz warunkami gwarancji w załaczonej karcie gwarancyjnej lub na stronie interentowej producenta.
W przypadku wykrycia wady prosimy o kontakt z Działem Reklamacji (  eko6@ekomeble.net  )

Reklamacje podlegają rozpatrzeniu pod względem zasadności roszczeń, przyczyn powstania wad.

II. Odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) przysługuje w przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu (a zatem co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, dotyczy zamówionych towarów ) z zastrzeżeniem art. 38 ustawy.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje w ciągu 14 dni od otrzymania towaru z zastrzeżaniem art. 38 ustawy.

Formularz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępny na stronie www.meble.furniture.
Skan wypełnionego formularza wyślij na adres e-mail:  eko6@ekomeble.net  (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).
 

Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadkach w niej wskazanych (m.in. w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na specjalne zamówienie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb);
przesyłka nie może być nadana za pobraniem.
Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zwrócimy Ci koszty nabycia towaru.
Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona po otrzymaniu przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użyłeś, bądź na podany przez Ciebie numer konta.
Zachęcamy Cię również do zapoznania  się z pełną treścią REGULAMINU, umieszczonego na naszej stronie internetowej.

W razie pytań skontaktuj się z naszym Działem Reklamacji  eko6@ekomeble.net 


Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:
wada musi mieć charakter istotny, ale zostało rozpatrzone żądanie odstąpienia od umowy;
w momencie żądania obniżenia ceny, określ wartość, o którą cena ma zostać obniżona.

Aby zgłoszona przez Ciebie reklamacja została rozpatrzona powinieneś przesłać ją na adres mailowy:  eko6@ekomeble.net albo też pocztą na adres znajdujący się na fakturze.

Ustosunkujemy się do otrzymanej reklamacji w terminie 14 dni dni od daty otrzymania zgłoszenia.
(w tym czasie potwierdzimy lub zaprzeczymy jej zasadności, nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.)
W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.
Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem

 

Menu